Działalność edytorska

Bach, Johann Sebastian – Koncert d-moll na dwoje skrzypiec i  orkiestrę; red. głosów skrzypcowych Irena Dubiska I Eugenia Umińska. PWM Kraków 1953, 2 1965,  3 [1973],  41979, 5 [1987], 6 1996.

Bach, Johann Sebastian – 2 koncert E-dur na skrzypce lub altówkę, orkiestrę smyczkową, basso continuo. BWV 1042 (wyciąg fortepianowy Gustav Schreck); red. głosu skrzypcowego Irena Dubiska; transkrypcja na altówkę Tadeusz Gonet. PWM Kraków 1950. Seria: Pedagogiczna Biblioteka Skrzypcowa 9.

Bach, Johann Sebastian – 2 koncert E-dur na skrzypce lub altówkę , orkiestrę smyczkową, basso continuo. BWV 1042; oprac. Irena Dubiska; transkrypcja na altówkę Tadeusz Gonet.  PWM Kraków 1962, 3 [1973],  4 [1982],  5 [1987].

Bach, Johann Sebastian – 3 sonaty (c-moll, f-moll, G-dur) na skrzypce i fortepian (klawesyn). BWV 1017, 1018, 1019; redakcja Emma Altberg i Irena Dubiska. PWM Kraków 1965.

Bach, Johann Sebastian – 3 sonaty (h-moll, A-dur, E-dur) na skrzypce i fortepian (klawesyn). BWV 1017, 1018, 1019; redakcja Emma Altberg i Irena Dubiska. PWM Kraków 1961, 2 1965.

Brahms, Johannes – Walc. Op. 39 nr 15; transkrypcja: Dawid Hochstein; do druku przygotowała Irena Dubiska. PWM Kraków 1956, 21961, 31964,  4[1987]. Seria:  Miniatury skrzypcowe 8.

Bruzdowicz, Joanna – Epigramy na skrzypce solo; oprac. Irena Dubiska. PWM Kraków 1967.

Dont, Jacob – Etiudy i kaprysy = Etudes et caprices. Op. 35 na skrzypce; red. Irena Dubiska. PWM Kraków  1949, 2 [1970],  31976,  41979,    5[1987],  61996.  Seria: Pedagogiczna Biblioteka Skrzypcowa 7.

Hollaender, Gustav –  Koncert szkolny na skrzypce i fortepian. Op. 62; oprac. Irena Dubiska. PWM Kraków 1955, 21959, 31960,  51980, 6[1984]. Seria: Pedagogiczna Biblioteka Skrzypcowa 53.

Jarzębski, Aleksander – Preludium i fuga na skrzypce solo; przejrzała Irena Dubiska. PWM Kraków 1963.

Karłowicz, Mieczysław – Koncert na skrzypce i orkiestrę. Op. 8; opalcowała Irena Dubiska. PWM Kraków [1948], red. 1952, 5[1987].

Kątski, Apolinary – Mazurek na skrzypce i fortepian. Op. 4;  oprac. wykonawcze Irena Dubiska. Warszawa, „Czytelnik” 1953, PWM Krak [1980]. Seria: Miniatury skrzypcowe. 107.

Kątski, Apolinary – Mazurek na skrzypce i fortepian. Op. 4;  oprac.  Irena Dubiska. Warszawa, „Czytelnik” 1953.

Kreisler, Fritz – Chiński tamburyn; do druku przygotowała Irena Dubiska. PWM Kraków [1989]. Seria: Miniatury skrzypcowe 118.

Kreisler, Fritz – Cierpienia miłosne; do druku przygotowała Irena Dubiska. PWM Kraków [1989]. Seria: Miniatury skrzypcowe 119.

Leclair, Jean Marie  –  Sonata c-moll (Le tombeau) na skrzypce i basso continuo (fortepian); oprac. Irena Dubiska; partię fortepianu przejrzał Jerzy Lefeld. PWM Kraków 1962. Seria: Pedagogiczna Biblioteka Skrzypcowa 9.

Lipiński, Karol Józef –  Kaprysy na skrzypce solo. Op. 10, 27, 29; ed. Irena Dubiska. PWM Kraków 1994.

Lipiński, Karol Józef – 3 kaprysy na skrzypce; ed. Irena Dubiska. PWM Kraków [1976].

Lipiński, Karol Józef – 9  kaprysów na skrzypce solo; oprac. Irena Dubiska.  „Czytelnik” Warszawa 1951.

Lutosławski, Witold – 4 melodie śląskie. Skrzypce (4); ed. Irena Dubiska. PWM Kraków 1977, wyd. 3. Seria: Biblioteka Zespołów Instrumentalnych.

Młynarski, Emil –  Kołysanka słowiańska na skrzypce i fortepian. Op. 4 nr 2; oprac. Irena Dubiska.  „Czytelnik” Warszawa 1951.

Młynarski, Emil –  Mazur G-dur na skrzypce i fortepian. Op. 7; oprac. [do druku przygotowała] Irena Dubiska. PWM Kraków cop. 1945, 21956,  3 [1976],  4[1981]. Seria: Miniatury skrzypcowe 9

Młynarski, Emil –  Polonez D-dur.  Op. 4 nr 1; do druku przygotowała Irena Dubiska. PWM, Kraków 1057. Seria: Miniatury skrzypcowe 22.

Mozart, Wolfgang Amadeus – Koncert D-dur „Adelaide” na skrzypce i orkiestrę smyczkową. K.V. 294a; oprac. partii skrzypcowej i kadencje Irena Dubiska; oprac. partii fortepianowej Marius Casadesus. PWM Kraków 1962, 3 [1974].

Nowowiejski, Feliks –  Legenda; Wizja; oprac. wykonawcze Irena Dubiska. PWM Kraków 1970.

Paciorkiewicz, Tadeusz –  Sonatina na dwoje skrzypiec; oprac. Irena Dubiska, Eugenia Umińska. Powielarnia „Wspólna Sprawa” Warszawa 1962.

Paderewski, Ignacy Jan –  Krakowiak na skrzypce i fortepian. Op. 9 nr 5; oprac. Irena Dubiska. „Czytelnik” Warszawa 1951.

Paganini, Niccolò – Campanella; [transkrypcja Paweł Kochański]; przejrzała Irena Dubiska. PWM Kraków 1961, 2 1966,  31969,  41978,    5[1987]. Seria: Miniatury skrzypcowe 23.

Popławski, Marceli – 4 kaprysy na skrzypce i fortepian; oprac.  Irena Dubiska. PWM Kraków [1983].

Popławski, Marceli – Caprice  na skrzypce i fortepian; głos skrzypcowy oprac. Irena Dubiska. PWM Kraków [1946].

Ries, Franz –  Perpetuum mobile. Op. 34 nr 5; przejrzała Irena Dubiska. Kraków, PWM 1955, 21961,  31965, 4 1968,  5[1969], 6[1981]. Seria: Miniatury skrzypcowe 65.

Schubert, Franz –  Litania [Am Tage Aller Seelen] na głos i fortepian. D 343; transkrypcja Jerzy Lefeld; głos skrzypcowy przejrzała Irena Dubiska. PWM Kraków [1972].

Ševčik, Otakar – 40 wariacji na skrzypce. Op. 3: studium techniki smyczkowej; oprac.  Irena Dubiska i Eugenia Umińska. PWM Kraków 1960, 2 1971,  31975,  4[1978],    5[1980].

Statkowski, Roman – Dumka na skrzypce z  fortepianem; oprac.  Irena Dubiska. PWM Kraków Cop. 1945, 2 cop. 1948, do druku przygotowała Irena Dubiska  31967.

Statkowski, Roman – Krakowiak D-dur [Alla cracovienne] na skrzypce i  fortepian. Op. 7; oprac.  Irena Dubiska. PWM Kraków Cop. 1945, 2 cop. 1948, 3 1953.

Statkowski, Roman – Mazurek na skrzypce z  fortepianem. Op. 8 nr 3;  oprac. wykonawcze  Irena Dubiska. PWM Kraków cop. 1947.

Statkowski, Roman – Mazurek F-dur na skrzypce z  fortepianem;  do druku przygotowała  Irena Dubiska. PWM Kraków 1956.  Seria: Miniatury skrzypcowe 10.

Statkowski, Roman –  Romance na skrzypce i fortepian; oprac. Irena Dubiska. Warszawa, „Czytelnik” Cop. 1952, 1952. Seria: Muzyczna Biblioteka Estradowa.

Statkowski, Roman – Trzy tańce; opracowanie wykonawcze Irena Dubiska i Zdzisław Jahnke. PWM Kraków [1988]. Seria: Miniatury Skrzypcowe 114.

Szymanowski, Karol – 2 pieśni kurpiowskie; transkrypcja na skrzypce i fortepian, ułożyli: Irena Dubiska i Jerzy Lefeld. PWM Kraków [1946].

Wieniawski, Henryk – Dwa mazurki; oprac.  wykonawczo Irena Dubiska. PWM Kraków 1970, 2 [1972],  3[1980],  41996.

Wieniawski, Henryk – L’ecole moderne: etudes-caprices na skrzypce solo. Op. 10; red.  Irena Dubiska i Eugenia Umińska. PWM Kraków 1971, 2 [1972],  3[1981],  41996.

Wieniawski, Henryk – Etude-caprices [Etiudy-kaprysy] na dwoje skrzypiec. Op. 18; oprac.  Irena Dubiska i Eugenia Umińska. „Czytelnik” Warszawa 1951, PWM Kraków  2 1971,  3[1991],   41996.

Wieniawski, Henryk – Fantaisie brillante sur des motifs de l’opéra „Faust” de Gounod = Fantazja faustowska. Op. 20. Na skrzypce I fortepian; ed.  Irena Dubiska i Eugenia Umińska. PWM Kraków [1976], 2[1979], 31996.

Wieniawski, Henryk – Fantaisie brillante sur des motifs de l’opéra „Faust” de Gounod = Fantazja faustowska. Op. 20. Na skrzypce i fortepian; przygotowanie do druku Irena Dubiska i Eugenia Umińska. PWM Kraków  2[1970].  Seria: Miniatury skrzypcowe 104.

Wieniawski, Henryk – Fantaisie brillante sur des motifs de l’opéra „Faust” de Gounod = Fantazja faustowska. Op. 20. na skrzypce i fortepian (wyciąg fortepianowy); przygotowanie do druku Irena Dubiska i Eugenia Umińska. PWM Kraków  [1976].  Seria: Miniatury skrzypcowe 104.

Wieniawski, Henryk –  Kaprysy na skrzypce solo ; oprac. Irena Dubiska. „Czytelnik” Warszawa 1949.

Wieniawski, Henryk – I Koncert fis-moll na skrzypce i orkiestrę . Op. 14; red.  Irena Dubiska. PWM Kraków , 1952, 2 1966,  3 [1970], 4 [1976],   5[1985].

Wieniawski, Henryk – I Koncert fis-moll na skrzypce i orkiestrę . Op. 14; komentarz redakcyjny  Irena Dubiska i Eugenia Umińska; oprac. wykonawcze Edward Bury. PWM Kraków 1962.

Wieniawski, Henryk – II Koncert d-moll na skrzypce i orkiestrę. Op. 22; komentarz redakcyjny  Irena Dubiska i Eugenia Umińska; red. Edward Bury. PWM Kraków , 1962.

Wieniawski, Henryk – Polonez D-dur; oprac. Irena Dubiska. PWM Kraków 21964, 3 [1971],  4[1973],   5[1985]. Seria: Miniatury skrzypcowe 66.

Wieniawski, Henryk – Thème original varie [Wariacje na temat własny] na skrzypce i fortepian. Op. 15; red. Irena Dubiska.  PWM Kraków  [1986],  21999, 32004,  4 2006,  52009,  62010,  72011, 82014.  Seria: Miniatury skrzypcowe 113.

Wieniawski, Henryk – Z tańców polskich na skrzypce i fortepian; red. Irena Dubiska. Zdzisław Jahnke i Eugenia Umińska.  PWM Kraków  1986,  21998.  Seria:  Musica Viva. Muzyka na instrumenty solowe i towarzyszenie. Kujawiak PWM Kraków 1952, Dwa Mazurki PWM Kraków 1980, Obertas PWM Kraków 1982, Dudziarz  PWM Kraków 1980.

Wybór etiud skrzypcowych w pierwszej pozycji; wybór i oprac . Irena Dubiska. „Czytelnik” Warszawa 1947. Seria: Biblioteka Szkoły Umuzykalniającej 22.  PWM Kraków 1962, 21977, 3 [1982], 4[1988], 5 1999.

Zarzycki, Aleksander – Mazourka G-dur [Mazurek G-dur]. Op. 26na skrzypce i orkiestrę; oprac. na skrzypce i fortepian Irena Dubiska. PWM Kraków  1945, 2 cop. 1948, 31952, 41987. 

Zarzycki, Aleksander – Romance E-dur [Romans] na skrzypce i kwartet dęty lub fortepian. Op. 16 ; oprac. wykonawcze na skrzypce i fortepian Irena Dubiska. PWM Kraków  1945, 2 [1945], 3[1971], 4[1987]. 

Zbiorek duetów skrzypcowych. Z. 1, i pozycja; wybór i oprac. Irena Dubiska. PWM Kraków 1958, 21965, 31982,  42011.

Zbiorek duetów skrzypcowych. Z. 2, i-IV pozycja;  oprac . Irena Dubiska. PWM Kraków 21988.

Irena Dubiska Plany rozwoju Katedry Instrumentów Smyczkowych. Wyd. PWSM Warszawa [1961].