Kontakt

SPA-M STOART IMiT
Biuro ZG SPAM
ul. Marszałkowska 66/24
00-545 Warszawa
tel. 22-6212802
e-mail: stowpolartmuz@gmail.com

Twórcy projektu Życie i działalność Ireny Dubiskiej:
dr Katarzyna Janczewska-Sołomko
dr Małgorzata Chmurzyńska
Agnieszka Obst-Chwała