Audycje

Audycje telewizyjne

1. 40-lecie pracy skrzypaczki i pedagoga Ireny Dubiskiej.

0:20 – Irena Dubiska podczas zajęć w konserwatorium.
0:28 – Irena Dubiska przegląda skrzypce jako członek komisji kwalifikacyjnej, dokumenty.
1:27 – Jubileuszowy koncert Ireny Dubiskiej, owacja publiczności, artystka odbierająca gratulacje.
Treść: Jubileusz 40-lecia pracy Ireny Dubiskiej, skrzypaczki i pedagoga warszawskiego Konserwatorium Muzycznego – praca na uczelni, jubileuszowy koncert artystki.

Łączny czas 2:16. Prod. 1959.
Zapis nr: 20988. F-a W26943.

2. 150 lat warszawskiego konserwatorium.

Reportaż o codziennej pracy pedagogicznej profesorów Wyższej Szkoły Muzycznej, kontynuującej 150-letnią tradycję warszawskiego szkolnictwa muzycznego.
0:25 – Profesor Tadeusz Szeligowski rozmawia z dyrektorem administracyjnym Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej Karolem Dziduszko – docent Ludwik Kurkiewicz i profesor Irena Dubiska.
0:36 – skrzypce – gra Irena Dubiska – uczeń Ireny Dubiskiej.

Łączny czas 4:43. Prod. TVP [1960].
Zapis nr: 75433. F-a MB14797.

3. Kronika kulturalna. [I Ogólnopolski Festiwal Młodych Skrzypków w Lublinie].

0:39 – Sala – jury pod przewodnictwem prof. Ireny Dubiskiej; występ uczestnika Festiwalu Krzysztofa Rupla, ucznia 7. klasy (fragment Romansu z Koncertu d-moll Henryka Wieniawskiego);
0:46 – wypowiedź Ireny Dubiskiej na temat festiwalu i utalentowanej młodzieży.

Łączny czas 10:34. Prod. 1970.
Zapis nr: 2393. F6898.

4. Irena Dubiska - z cyklu Artyści, których podziwiamy.

1:05. Treść: Fragment utworu skrzypcowego – duet.

Prod. TVP DTV Warszawa 1972.
Zapis nr: 33220. W10307.

5. Koncert nadzwyczajny z okazji 50-lecia działalności muzycznej Tadeusza Ochlewskiego, Transmisja.

[…] 8:15 – Irena Dubiska – gra w kwartecie (Irena Dubiska, Maria Brylanka, Julia Jakimowicz i Magdalena Rezler): Grażyna Bacewicz Kwartet na czworo skrzypiec część 2 i 3. […].

Nagranie w Filharmonii Narodowej w Warszawie.
Łączny czas 34:09. Prod. TVP Warszawa 1972. Realizacja Irena Sobierajska.
Zapis nr: 125696. F-a P9815.

6. Konkurs. [6. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego]. Reportaż.

[…] 0:44 – wypowiedź Ireny Dubiskiej – wybitnej skrzypaczki i pedagoga, przewodniczącej jury, na temat poziomu tegorocznej imprezy i polskiej reprezentacji. […].

Łączny czas 24:17. Miejsce nagrania: Poznań. Prod. TVP Warszawa 1972. Realizacja Andrzej Barszczyński, Andrzej Strzelecki.
Zapis nr: 206505. F9155, F9156.

7. Eugenia Umińska. [Cykl: Artyści, których podziwiamy].

[…] 4:20 – Eugenia Umińska i Irena Dubiska wypróbowują instrument tu podarowane im przez Ferrariego [to skrzypce przysłane na Międzynarodowy Konkurs Lutniczy w Poznaniu].

Prod. 1974.
Zapis nr: 12727. F5537.

8. 30 lat Filharmonii Lubelskiej.

1:03.[…]. W audycji o artystach i twórcach, którzy wnieśli swój wkład i odcisnęli piętno na kształcie i sposobie funkcjonowania tej placówki. To między innymi Stefan Rachoń, Irena Dubiska i Zygmunt Szczepański.

Prod. Lublin, TVP 1974.
Zapis nr: 312019. W3150.

9. Artyści, których podziwiamy. [Cykl audycji].

Fragmenty programów z cyklu Artyści, których podziwiamy poświęconych m.in. Irenie Dubiskiej.
10:40:56 – fragment z udziałem Ireny Dubiskiej;.
10:43:05 – dedykacja Karola Szymanowskiego dla Ireny Dubiskiej;
10:46:00 – plakat z występu Ireny Dubiskiej i Eugenii Umińskiej;
10:46:27 – Michał Spisak Suita na dwoje skrzypiec;
10:51:52 - zdjęcie Piotra Janowskiego z Ireną Dubiską;
10:56:32 – Henryk Wieniawski Obertas - gra Irena Dubiska z akompaniamentem;
10:40:57 – 10:58:58 – rozmowa z Ireną Dubiską na temat jej kariery artystycznej – popularyzacja muzyki polskiej, koncerty dla Polonii w Niemczech, współpraca z Karolem Szymanowskim, Emilem Młynarskim, okres II wojny światowej, koncerty w okupowanej Warszawie; konflikt z ówczesnym dyrektorem szkoły muzycznej; działalność koncertowa, pedagogiczna, udział w konkursach, dział edytorski, praca społeczna w Stowarzyszeniu Polskich Artystów Muzyków, Warszawskim Towarzystwie Muzycznym, Stowarzyszeniu Polskich Artystów Lutników, skrzypek Piotr Janowski, popularyzacja postaci Emila Młynarskiego.

Łączny czas 83:45. Prod. TVP Warszawa 1975.
Zapis nr: 103790. A2044, SK2044.

10. Student Cuong.

[…] 1:02 – Profesor Irena Dubiska udziela wskazówek H[uangowi] Cuongowi;
2:32 – Irena Dubiska mówi swoim studencie z Wietnamu, jego studiach w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i Niemieckiej Republice Demokratycznej i obecnie w Polsce. […].

Łączny czas 22:21. Prod. TVP Warszawa 1976. Scenariusz i realizacja Bogumił Wołoszański, Krystyna Herwy.
Zapis nr: 276359. P19449.

11. Zawsze muzyka [Cykl: Camerata].

[…] 9:37 – Spotkanie przy kawiarnianym stoliku Ireny Dubiskiej, Kazimierza Wiłkomirskiego i Marii Wiłkomirskiej; twórcy polskiej muzyki wspierają życie muzyczne w okupowanej Warszawie.
Treść: w odcinku rola muzyki w życiu społeczeństwa polskiego w latach okupacji hitlerowskiej i w czasach pokoju.

Łączny czas 30:18. Prod. 1977. Realizacja i scenariusz Bożena Walter.
Zapis nr: 36013. F9213.

12. Camerata.

[…] 3:15 – Ogólnopolski konkurs wykonawczy dla studentów i absolwentów wyższych szkół muzycznych poświęcony interpretacji utworów Karola Szymanowskiego, zorganizowany w 40 rocznicę śmierci kompozytora: obrady jury pod przewodnictwem profesora Stefana Śledzińskiego - rozmowa z członkami komisji na temat powodów małego zainteresowania konkursem ze strony uczestników i publiczności: głos zabierają […] Irena Dubiska. […].

Łączny czas 36:25. Prod. TVP 1977. Przygotowanie programu Małgorzata Jedynak; redakcja Jan Krzyżanowski..
Zapis nr: 269501. F8885.

13. Muzyczny blok archiwalny.

[…] 11:12:35 – utwory Jana Sebastiana Bacha wykonuje na skrzypcach Irena Dubiska z Jerzym Lefeldem.

Łączny czas 83:14. Prod. TVP 1978.
Zapis nr: 196309. BC197179, BC250548.

14. Aleksander Tansman. Compositeur polonais.

Część II.
4:45 – Restauracja: spotkanie kompozytora z polskimi przyjaciółmi, t. j. ze skrzypaczką profesor Ireną Dubiską, kompozytorem profesorem Piotrem Perkowskim i śpiewaczką Haliną Szymulską – rozmowy przy uroczystej kolacji – wzniesienie toastu. […].

Łączny czas 47:25. Prod. TVP 1979. Realizacja Janusz Cegiełła, Tadeusz Kopel.
Zapis nr: 243985. P12797, MB18417, MB18418.

15. Camerata.

[…] 0:12 – Wspólna gra Eugenii Umińskiej i Ireny Dubiskiej.

Łączny czas 25:09. Prod. TVP 1980. Przygotowanie Bożena Walter; realizacja: Maria Erdman, Mirosław Filipek, Aleksandra Padlewska.
Zapis nr: 98515. W-a F8899.

16. Profesor Kazimierz Wiłkomirski.

[…] 1:14 – Irena Dubiska mówi o znajomości z Kazimierzem Wiłkomirskim od 1919 r., jego pasji do muzyki, pracy dyrygenta i pedagoga. […]
[W tej audycji gra Wanda Wiłkomirska].

Łączny czas 33:27. Prod. TVP Warszawa 1980. Realizacja Jerzy Porębski.
Zapis nr: 212678. F8707.

17. Konkurs Młodych Skrzypków.

Irena Dubiska przewodniczącą jury.
0:56 – [m.in.] wypowiedź prof. Ireny Dubiskiej na temat ilości finalistów wyłonionych w dwóch grupach wiekowych.

Prod. TVP Lublin 1982. Realizacja Adam Tomanek.
Zapis nr: 154276. W24136.

18. Irena Dubiska. [Cykl Muzyczny portret].

Audycja poświęcona wybitnym postaciom ze świata muzyki, Bohaterką tego wydania jest wybitna polska skrzypaczka Irena Dubiska. Artystka opowiada o swoim domu rodzinnym – panujących w nim tradycjach muzycznych, nauce muzyki w Berlinie i w Warszawie, początkach kariery muzycznej pod kierunkiem Emila Młynarskiego, o swoich kontaktach z wybitnymi muzykami – Karolem Szymanowskim, Kazimierzem Wiłkomirskim, akompaniatorem i bliskim znajomym Jerzym Lefeldem.

Łączny czas 30:03. Prod. TVP 1985. Przygotowanie: Halina Pniewska i inni.
Zapis nr: 75489. W-a A2208, SK2208.

19. 3 Międzynarodowy Konkurs Młodych Skrzypków Lublin ‘85. [Relacja z III. Międzynarodowego Konkursu Młodych Skrzypków im. H. Wieniawskiego, który odbył się w Lublinie 30-31.03.1985].

10:53:36 – profesor Irena Dubiska; - honorowy przewodniczący jury – wypowiedź na temat umiejętności polskiej ekipy i przedstawicieli innych krajów.

Prod. TVP Lublin 1985. Realizacja Bartek Wieczorek.
Zapis nr: 152709. A3249, SK3249.

20. Portret z pamięci. Jerzy Lefeld 1898-1980.

Uroczysty jubileuszowy koncert ku czci Jerzego Lefelda. Sylwetka twórcza prof. Lefelda. Wypowiedź […] Ireny Dubiskiej.

Łączny czas 45:33. Prod. TVP 1988. Scenariusz Maria Erdman i Henryk Schiller.
Zapis nr: 94486. X4614.

21. Skarbiec – magazyn historyczno-kulturalny.

[…] Konterfekty muzyczne. Irena Dubiska – sylwetka skrzypaczki.

W audycji wykorzystano materiały archiwalne TVP SA.
Łączny czas 29:03. Prod. TVP 2005, producent wykonawczy Agencja Produkcji Audycji Telewizyjnych. Prawa autorskie małe.
Zapis nr: 278581. BN247552, A23507, SK3007.


Audycje radiowe, wywiady, wydarzenia

22. Irena Dubiska. Wywiad.

Autor audycji: Hanna Flisowska

Nagr. 3.03.1964 w Warszawie. Prod. Komitet ds. Radia i Telewizji. Czas 36:00

23. Irena Dubiska. Audycja radiowa.

A. Początki kariery pedagogicznej w Warszawie w roku 1919. Pierwsi utalentowani uczniowie (S. Rabczyński i J. Chasyd).
B. Dzieje wojenne i powojenne, Wyższa Szkoła Muzyczna w Łodzi. Wybitni studenci (Wanda Wiłkomirska, T. Michalak, Piotr Janowski i inni).
C. Wiek emerytalny (ciąg dalszy pracy, dobór studentów).
D. Sposoby wykrywania talentów.
E. Metody pedagogiczne (nauka indywidualna, klasy kameralne).
F. Trema i metody jej opanowywania.
G. Pomoc absolwentom rozpoczynającym pracę.
H. Repertuar dobierany dla uczniów.
I. Zalety doświadczeń estradowych.
J. Kontakty z absolwentami i satysfakcja z pracy pedagogicznej.
K. Kłopoty z uczniami utalentowanymi.
L. Polska wiolinistyka, koncerty skrzypcowe, poziom młodych skrzypków.
M. Wspomnienia z 1. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu w 1935 r.
Autor: Zofia Serbeńska

Nagr. w marcu 1974 w Warszawie. Prod. Komitet ds. Radia i Telewizji. Czas 27:40
Uwaga: pierwsza kwestia zniekształcona.

24. Irena Dubiska i Arnold Rezler o Zofii Adamskiej. Audycja radiowa.

Audycja A. Wrońskiego przygotowana w związku ze śmiercią wybitnej wiolonczelistki i kameralistki Zofii Adamskiej (1899-1989). Wspominają artystkę Irena Dubiska i Arnold Rezler.
A. Dubiska mówi o współpracy z Z. Adamska w kwartetach smyczkowych – 1:00.
B. Dubiska o Zofii Adamskiej prywatnie – 3:30.
C. Rezler opowiada o spotkaniach z wiolonczelistką i o współpracy przy wykonywaniu Koncertu C-dur Ignaza Pleyela – 4:45.
D. Andrzej Zieliński, wiolonczelista zapowiada odtworzenie II części Koncertu C-dur I. Pleyela.
Brak muzyki.
Autor i prowadzenie: Antoni Wroński.

Nagr. 1988 w Warszawie. Prod. PJO Polskie Radio i TV. Czas 9:15.

25. Lekcja u profesora Baksta i lekcja u profesor Dubiskiej. Audycja radiowa.

2. Lekcja skrzypiec u prof. Irena Dubiskiej
Autor punktu 2. audycji: Zofia Serbeńska

Nagr. 30.06.1964 w Warszawie. Prod. Komitet ds. Radia i TV. Czas 40:00.

26. Prywatnie u profesor Ireny Dubiskiej.

Rozmowa z Ireną Dubiską (1899-1989) – skrzypaczką i pedagogiem (nagrana w jej domu). Audycja radiowa:
- historia jej portretu ze skrzypcami;
- przyjaźnie ze znanymi muzykami;
- początki fascynacji muzyką skrzypcową;
- pierwszy koncert po przyjeździe do Warszawy;
- praca w zespołach kameralnych;
- zainteresowania pozazawodowe;
- ulubiony utwór;
- sposoby na odpoczynek.
Rozmowa ilustrowana fragmentami muzyki instrumentalnej. Brak informacji na temat autorów i wykonawców utworów.
Autor audycji i prowadzenie: Anna Arwaniti. Realizacja: Barbara Dobrzyńska.

Nagr. 1987 w Warszawie, pierwsza emisja 20.09.1987. Prod. PJO Polskie Radio i TV Program 3, Redakcja Magazynów i Reportaży. Czas 14:27

27. Walczyliśmy nie tylko karabinem.

Audycja poświęcona życiu muzycznemu w okupowanej Warszawie; mówią o tym i wspominają: Zygmunt Szczepański, Kazimierz Wiłkomirski, Tadeusz Szarota, Zygmunt Latoszewski, Irena Dubiska.
Autor audycji: Anna Semkowicz. Realizacja: Zofia Kruszewska.

Nagr. 1981, pierwsza emisja 7.06.1981. Prod. Komitet ds. Radia i Telewizji Program 3. Czas 27:20

28. Wręczenie nagród laureatom 7. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego.

Transmisja z uroczystości wręczenia nagród laureatom 7. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego. Odbyła się ona w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. [Występuje m.in.] Irena Dubiska – skrzypaczka, pedagog, Przewodnicząca jury 7 Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego.
[…] D. Przemówienie Ireny Dubiskiej. Czas 1:45

Nagr. 27.11.1977 w Poznaniu. Prod. Komitet ds. Radia i Telewizji. Transmisja emitowana w programie IV Polskiego Radia. Czas łączny 32:00

29. 7 dni w kraju i na świecie. Nr 11 Czterdzieści lat ze smyczkiem w ręku – jubileusz Ireny Dubiskiej. Wypowiedź na temat pierwszych muzycznych prób. Audycja radiowa.

Autorzy: Janusz Lipiński, Erazm Fethke, Sławomir Szof. Realizacja: Marian Adamski

Nagr. 25.01.1959. Prod. Komitet ds. Radiofonii „PR”. Pierwsza emisja 25.01.1959. Łączny czas audycji 21:15, czas wypowiedzi Irena Dubiskiej 1:39

30. 8 Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego.

Transmisja z uroczystości nadania [godności] honorowych członków Młodzieżowego Ruchu Miłośników Muzyki „Pro Sinfonica” Irenie Dubiskiej [juror 8 Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego 1-25.10.1981] oraz Henrykowi Szeryngowi [przewodniczący jury].
A. Część oficjalna, nadanie godności – 1:15
B. Wypowiedź Ireny Dubiskiej – 0:40
Prowadzi: Alina Kurczewski.

Nagr. 22.10.1981 w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stereo. Czas 39:10.
Uwaga: prawdopodobnie jest to przegranie z anteny Programu 2.